Over Reijer de LAnge

U bevindt zich in een omgeving waarin u kennis maakt met Reijer de Lange, de mens, de “meester- bakker”, de kunstschilder, de vader, opa en overgrootvader. Vooral datgene wat op het kunstzinnige vlak ligt, het schilderen tekenen en beeldhouwen zal u verrassen en verbazen.
Reijer de Lange is geboren op 20 november 1907 te Delft en daar ook overleden op 7 februari 1987 (Zie ook de geboorteakte uit het archief van Delft. Daaruit blijkt dat vader Martinus de aangifte verzorgde, weer vergezeld van zijn vader Aart Abraham, opa van Reijer, die hij later geportretteerd heeft).

Medio 2012 nam een kleinzoon en tevens naamgenoot, geassisteerd door zijn broer, het initiatief om, gezien de veelheid en de diversiteit van de kunstuitingen van Reijer de Lange een zo volledig mogelijk overzicht te geven van zijn werken. Temeer omdat er vele schilderijen ook nog terecht kwamen in o.a. Engeland, Ierland, Frankrijk, Oostenrijk, Canada en Californië.


AUTODIDACT

Wie was Reijer de Lange en hoe ontstond zijn hang naar verbetering en schoonheid in scheppende zin? Reijer werd in Delft geboren in 1907 als tweede kind in een bakkersgezin met acht kinderen, vijf zonen en drie dochters. De oudste zoon ging studeren en de andere zonen zouden automatisch deel gaan uitmaken van de bestaande bakkerijen van hun vader en hun oom. Zo ging dat vroeger wel vaker. Dat automatisme heeft echter niet geleid tot het stopzetten van de dieperliggende capaciteiten van Reijer de Lange met betrekking tot zijn kunstzinnige uitingen in schilderwerken, beeldhouwwerken en zelfs vormgeving in aardewerk. Ook wendde hij zijn artistieke gave aan door een commercieel gericht wikkel van zgn. Fruitcake, te voorzien van een ontwerp van een Delfts panorama, waarop o.a. de Oude Jan en de Nieuwe Kerk prijkten.

Reijer was een echte autodidact met een optimistische kijk op het leven en op de dingen om hem heen. Wat het schilderen betreft heeft hij zich gedurende langere tijd ook nog laten scholen door Koos van der Horst die een prominente plaats had in de bekende Delftse aardewerkfabriek de Porseleinen Fles. Reijer was een romanticus en verfoeide modernere richtingen in de schilderskunst. Dat is ook terug te zien in zijn werk. Mooie landschappen in olieverf en aquarel, portretten, stadsgezichten, kopieën van oude meesters, pentekeningen en iconen. Als het maar even kon in opdracht van iemand. Voor zover nu globaal bekend loopt zijn werk op tot ver over de 200 stuks. Dan komt daar nog bij zijn passie voor hout, eikenhout wel te verstaan. Daarin heeft hij zich zeker ook onderscheiden door het maken van gebeeldhouwde scènes uit de mythologie, over te brengen in kast en dressoir.

 

ATELIER

Zijn huis was tevens zijn atelier, het liefst in de achterkamer van de Hugo de Grootstraat 186, zoals dat op dat huisnummer toen bestond. Pas later verhuisde zijn werkruimte naar de vroegere keuken op de eerste etage. “als er maar licht vanuit het noorden is” was zijn veel gehoorde uitspraak.

VAN “MEESTER-BAKKER” NAAR “LEERMEESTER”

Zijn stijl betrof een smal spectrum, realisme èn romantiek. Kort na zijn pensionering heeft Reijer de Lange nog jaren les gegeven in de schilderkunst aan ouderen in de gemeente Delft. Dat was in het kader van een toenmalig project van de gemeente “Goud van Oud”, later Delftse Creatieve Sociëteit dat zich o.a. afspeelde in het gebouw van de vroegere Elout van Soeterwoudeschool. In dat verband heeft Reijer de Lange zijn daar gegeven lessen gesystematiseerd en in een bescheiden boekvorm uitgebracht. In die laatste fase heeft Reijer de Lange ook nog enkele jaren geëxposeerd in o.a. “Dirty Nelly” en “de Korenbeurs” te Delft. Het betrof toen in hoofdzaak het ten toonstellen van door hem en door cursisten gemaakte zgn. iconen, ook weer op ”ècht” eikenhout natuurlijk. Vele publicaties uit die periode in regionale bladen getuigen daar ook van. [zie Expositie]
Wij wensen u veel genoegen bij uw verdere ontdekkingstocht in deze site.


VIDEO MATERIAAL

 

overzicht kunstwerken

Iconen en religie

Dit overzicht bestaat met name uit kopieën van bestaande iconen, veelal in opdracht geschilderd.

Portretten Portretteren was een van Reijers sterke kanten. Vaak betrof het personen die hij reeds kende waardoor het portret extra diepte kreeg.
Landschappen Landelijk schoon was er om te schilderen. Vaak schetste hij een mooi punt even vlug in een agendaatje om later uit te werken. Ook buiten Nederland wist hij landelijk schoon, blijkens zijn werk, te waarderen.
Stadsgezichten Delft

Reijer was geboren en getogen in Delft. Hij hield van zijn stad en kende de schilderachtige binnenstad op zijn duimpje.

Stilleven

Met veel geduld en soms met liefde schilderde Reijers bloemen in alle kleuren, vaak in opdracht van zijn vrouw Bernardina die daar dol op was.

Pentekeningen

Opeens waren er de pentekeningen, als het ware als een fase in zijn ontwikkeling als schilder.

Meubelen en sculpturen

Het schilderen en tekenen was voor Reijer niet genoeg. Zijn passie moest ook aangeraakt en gevoeld kunnen worden. En dat is hem gelukt. Vooral de eiken kast, is zodoende, een soort standbeeld van hem zelf geworden.